Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8
00-764 Warszawa
tel.: +48 22 840 6664
faks: +48 22 851 6201
e-mail: grid@gridw.pl
http://www.gridw.pl

 

Wystawa „Technologie dla klimatu”

Wystawa „Technologie dla klimatu” zorganizowana zostanie w Złotych Tarasach w Warszawie w dniach od 19 października do 1 listopada 2009 roku.

Program otwarcia wystawy

Poświęcona będzie rozwojowi i wdrażaniu nowoczesnych, przyjaznych środowisku (w tym klimatowi) technologii i innowacji. Zwiedzający obejrzą prezentacje osiągnięć technologicznych wybranych firm, poznają współzależności pomiędzy zjawiskami przyrodniczymi zachodzącymi w skali lokalnej i ich efektami w skali globalnej. Zdobędą informacje na temat zmian klimatu Ziemi, wpływu działalności człowieka na klimat oraz przyrodniczych, społecznych i gospodarczych implikacji globalnych procesów klimatycznych. Większość zagadnień zaprezentowana zostanie w ciekawej interaktywnej formie. Organizatorzy zapewnią ciekawą oprawę graficzną wystawy.

Informacja o wystawie będzie zamieszczona na ekranach plazmowych wewnątrz Złotych Tarasów, jak również na 30 bilbordach w różnych miejscach Warszawy oraz ekranach Infoscreen na stacjach w warszawskim metrze. Oprawa medialna (telewizja, radio, prasa) pozwoli na szerokie rozpropagowanie wydarzenia.

 
Partner strategiczny: Sponsor strategiczny: Partner Technologiczny:
logo vattenfall
Partnerzy:
Patronat Medialny: