Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8
00-764 Warszawa
tel.: +48 22 840 6664
faks: +48 22 851 6201
e-mail: grid@gridw.pl
http://www.gridw.pl

 

odpowiedzi

Warsztaty edukacyjne, Karta odpowiedzi

Stanowisko I, Czy grozi nam globalne zaciemnienie? Satelitarne obserwacje chmur – symulacje w Internecie

Odpowiedzi

 1. 1. Chmury ochładzają klimat
 2. 2. Aerozole atmosferyczne emitowane są w skutek: procesów naturalnych i antropogenicznych
 3. 3. Obecnie w atmosferze aerosole prowadza do  ochładzania klimatu

Stanowisko II, Co to jest efekt cieplarniany? Analiza obiegu CO2 w przyrodzie.

Odpowiedzi:

 1. Wymień gazy cieplarniane w kolejności od najważniejszego do najmniej istotnego

Pata wodna, CO2,O3, N2 0, CH4, freony

 1. 2. Średnia temperatura na Ziemi byłaby niższa niż obecnie  gdyby nie było gazów cieplarnianych o około: 33 oC
 2. 3. Średnia koncentracja CO2 w atmosferze wynosi 0,04 %
 3. 4. Emisja CO2 w skutek działalności człowieka stanowi  następujący procent emisji naturalnej 4%

Diagram uzupełniony

obrazek

Stanowisko I, Zmiany klimatyczne Ziemi antropogeniczne czy naturalne zmiany klimatu?

Odpowiedzi:

 1. 1. Czy możemy przewidywać zmiany klimatyczne przy użyciu modeli klimatycznych w perspektywie kilkudziesięciu  lat? Jest to możliwe gdyż modele klimatu uwzględniają większość czynników wpływających na zmiany klimatyczne.
 2. Zmiany aktywności Słońca związane głownie z cyklem trwającym: 11 lat
 3. Wulkany odpowiedzialne są: Ochładzania klimatu poprzez emisje aerozoli
 4. 4. Wymień czynniki wpływające na klimat w perspektywie geologicznej: zmiany orbity ziemskiej, dryf kontynentów, zmiany składu atmosfery
 5. 5. Wymień czynniki wpływające na klimat w XX i XXI wieku: efekt cieplarniany, efekt aerozolowy (bezpośredni i pośredni), zmiany cyrkulacji oceanicznej, wybuchy wulkanów , zmienność aktywności Słonecznej, zmiany w ozonosferze