Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8
00-764 Warszawa
tel.: +48 22 840 6664
faks: +48 22 851 6201
e-mail: grid@gridw.pl
http://www.gridw.pl

 

Witamy

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa zaprasza do udziału w Przedsięwzięciu pt. „TECHNOLOGIE DLA KLIMATU” organizowanym w ramach Partnerstwa dla Klimatu, które obejmuje:

Celem działań jest zwrócenie uwagi na obserwowane zmiany klimatu wynikające z intensywnego rozwoju technologicznego i działalności przemysłowej. Pragniemy podkreśleć rolę edukacji technologicznej młodzieży - inwestowanie w świadomość i kompetencje młodego pokolenia związane z rozwojem technologicznym opartym na zasadach zrównoważonego rozwoju. Chcemy zwrócić uwagę na działania ograniczające lub przeciwdziałające zmianom klimatu prowadzone przez wiodące firmy w Polsce i na świecie oraz  działalność badawczo-rozwojową biznesu ukierunkowaną na rozwój i wdrażanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku (w tym przede wszystkim klimatowi) technologii.